Pelet kotlovi TRIUMPH

TRIUMPH pelet kotao je efikasan, ekonomičan i ekološki čist način za zagrevanje doma ili poslovnog prostora.

Njegovo konstruktivno rešenje sistema omogućava jednostavno rukovanje, lako održavanje, kao i brzu ugradnju. Automatska kontrola sistema obezbeđuje celodnevnu isporuku toplote, a dodatni komfor upravljanja sistemom omogućen je opcionom ugradnjom sobnog termostata i GSM mreže.

Kupi na EnergyNet.rs

Шифра производа: 5 Категорије: , Ознаке: ,

Опис

Efikasna potpala peleta i kratak rok postizanja željene temperature u kompletnom prostoru obezbeđen je primenom keramičkog grejača, atestiranim komponentama i kotlom od visokokvalitetnog čelika. Kotao poseduje sistem višestruke zaštite – elektronske i mehaničke – koja reguliše radnu temperaturu, pritisak kotla, protok gasova i koja se automatski aktivira i gasi kotao.

Dokumentacija – PDF.

Tehničke karakteristike

PARAMETAR TRIUMPH 24 TRIUMPH 33 TRIUMPH 44 TRIUMPH 60
Maksimalna snaga [kW] 24 33 44 60
Nominalna snaga kotla [kW] 6-18 10-28 13-40 18-60
Koeficijent korisnog dejstva [%] 94,2 94,2 94,2 94,2
Radni pritisak kotla (maksimani) [bar] 2.5 2.5 2.5 2.5
Ispitni pritisak kotla [bar] 5 5 5 5
Temperatura na ulazu u kotao [°C] 70 70 70 70
Temperatura na izlazu iz kotla [°C] 90 90 90 90
Klasa kotla prema EN 303-5 5 5 5 5
Otpor na vodenoj strani pri nominalnom opterećenju [hPa]

-tΔ=10K

-tΔ=20K

7

2

7

2

7

2

7

2

Potreban podtlak dimnjaka [Pa] 13 14 15 17
Maseni protok dimnih gasova  [kg/s]:

– Nominalno opterećenje

– Delimično opterećenje

0.0110

0.0055

0.0176

0.0079

0.0280

0.0140

0.0350

0.0160

Temperatura diminih gasova [°C]

– Nominalno opterećenje

– Parcijalno opterećenje

– Maksimalno opterećenje

125

95

140

125

95

140

125

95

140

125

95

140

Električna snaga [W]:

– U normalnom režimu

– U fazi potpaljivanja

480 520 520 520
Električne komponente:

– Napon [V]

– [A] kod normalnog rada

– [A] kod faze potpaljivanja

230 230 230 230